Serverstatus

Här hittar du status för våra servrar.

Status Monitorens namn Drifttid
fungerar hide 99.934 %
fungerar hub 99.902 %
fungerar smp2 99.860 %
fungerar smp3 99.960 %
pausad Waterfall 99.974 %
Uppdaterades kl. 10:34