Vote

Om du vill hjälpa till att göra servern mer populär, så kan du rösta på servern varje dag på några olika serverlistor. Gör du det får du vote-keys, IGM och claimblocks (på SMP) som du kan använda i spelet. Alla vote-keys kan du öppna i spawn i en Vote Crate.

Rösta på servern på följande sidor eller skriv /vote i chatten inne på servern för att få upp listan där.

Server Lists
MCSL
Minecraft-MP.com
TopG.org
PlanetMinecraft.com
MinecraftServers.org
TopMinecraftServers
minestatus.net
Servers-Minecraft
MCServerTime
BurkenTest